Algemene voorwaarden

Transfer2you biedt een website aan waarmee eenvoudig grote bestanden, zoals foto's en video's, kunnen worden verzonden. De opgegeven e-mailadressen ontvangen een link naar een webpagina waar de geuploade bestanden kunnen worden gedownload als geheel, of per stuk.

Rechten en copyright

De bestanden die worden verzonden via Transfer2you blijven eigendom van de rechthebbende. Transfer2you geldt slechts als doorgeefluik, en accepteert geen verantwoordelijkheid voor gebruik van de bestanden.

Gebruik

Onze diensten mogen alleen gebruikt worden als u 16 jaar of ouder bent.

Door onze diensten te gebruiken, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

Met Transfer2you kunt u bestanden delen met derden. De betreffende bestanden dienen bij ons geuploaded te worden, en worden alleen gedeeld met de door u ingegeven e-mailadressen. Transfer2you accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van de via ons gedeelde bestanden. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u uploadt en deelt via onze diensten. Elke aansprakelijkheid voor schade met betrekking tot de Inhoud ligt bij de persoon die deze maakt, gebruikt, opslaat en/of deelt binnen Transfer2you. U erkent dat download- en/of toegangslinks kunnen worden doorgestuurd en dat ontvangers die toegang hebben tot dergelijke links, toegang hebben tot de inhoud waarmee deze is verbonden. Door onze diensten te gebruiken, garandeert u dat u, voor alle inhoud die u maakt, gebruikt, opslaat of deelt met behulp van onze diesnten, alle vereiste toestemmingen (inclusief van eigenaren van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) hebt om te distribueren, in sublicentie te geven, over te dragen, op te slaan en/of de inhoud online beschikbaar te maken. Transfer2you is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud die door u is gemaakt, gebruikt, opgeslagen of gedeeld binnen de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtelijk beschermde werken en/of handelsmerken.

Transfer2you zal de inhoud niet verkopen of adverteren: Transfer2you vereist alleen de licentie voor het doel om onze diensten mogelijk te maken en uw ontvangers te bedienen. Transfer2you biedt geen openbare zoekfunctie, catalogus of vermelding om inhoud te vinden. Transfer2you kan u of uw ontvangers advertenties tonen van adverteerders wanneer onze diensten worden gebruikt.

Na de vervalperiode van 14 dagen bij een normaal lidmaatschap, of 21 dagen bij een premium lidmaatschap, worden de bestanden automatisch door ons verwijderd. Deze verwijdering is definitief, de bestanden kunnen daarna niet meer worden opgehaald.

Restricties

Transfer2you respecteert uw rechten en verwacht dat u die van anderen respecteert, waaronder Transfer2you, adverteerders en derden. Dit omvat het respecteren van het recht op privacy en intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken, auteursrechten, handelsnamen en logo's. U stemt ermee in onze diensten niet te gebruiken om onwettige of criminele handelingen of schending van deze Algemene Voorwaarden te plegen, te promoten, mogelijk te maken of te vergemakkelijken, of om anderen te vergemakkelijken of te promoten om dit te doen.

Als voorwaarde om gebruik te maken van de Services stemt u ermee in geen inhoud te maken, te gebruiken, op te slaan of te delen die:

 • obsceen, lasterlijk, lasterlijk, lasterlijk, godslasterlijk, onfatsoenlijk, discriminerend, bedreigend, beledigend, schadelijk, onzedelijk, vulgair of onwettig is;
 • racisme, geweld of haat bevordert;
 • feitelijk onjuist, onwaar, misleidend, verkeerde voorstelling van zaken of bedrieglijk is;
 • waar u geen rechten over heeft;
 • inbreuk maakt op of misbruik maakt van intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, met inbegrip van gegevensbeschermingsrechten en/of enige andere soort rechten;
 • inbreuk maakt op of in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving; en/of 'haatdragende taal' bevat, of deze nu gericht is tegen een individu of een groep, en of deze nu gebaseerd is op ras, geslacht, geloofsovertuiging, nationale afkomst, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, taal of een ander kenmerk van een dergelijke persoon of groep.

Bovendien stemt u ermee in om onze dienst niet te gebruiken voor:

 • misbruiken, lastigvallen, stalken, intimideren, bedreigen, geweld plegen of anderszins onwettig handelen, of iemand anders aanmoedigen om dit te doen;
 • u voordoen als of valselijk doen alsof u verbonden bent met een persoon of entiteit;
 • toegang krijgen tot niet-openbare delen van onze diensten;
 • interfereren met eventuele toegangs- of gebruiksbeperkingen;
 • gebruik maken van datamining- of gegevensverzamelings- of extractiemethoden, of anderszins informatie verzamelen over de gebruikers van onze diensten
 • virussen, wormen, malware, ransomware, ongewenste e-mail, spam, kettingbrieven, phishing-e-mails, ongevraagde berichten, promoties of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook te verzenden;
 • interfereren met, beschadigen of verstoren van onze diensten of handelen op een manier die dit kan doen;
 • proberen de kwetsbaarheid van de Services of een gerelateerde service, systeem of netwerk te onderzoeken, scannen, compromitteren of testen of inbreuk maken op beveiliging of authenticatie, tenzij u dit doet met onze vooraf ontvangen goedkeuring;
 • geautomatiseerde middelen gebruiken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze diensten zonder onze toestemming;
 • enig (deel) van onze diensten reverse-engineeren of decompileren;
 • de Diensten doorverkopen, in sublicentie geven, verhuren, leasen, aanbieden of anderszins commercialiseren zonder onze toestemming; en/of anderen toestaan uw account te gebruiken.

Transfer2you behoudt zich het recht voor om inhoud en/of accountinformatie te onderzoeken, aan derden te verstrekken, (tijdelijk) te blokkeren en/of permanent van haar servers te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, of om iemand de toegang tot enig deel van onze diensten te blokkeren, wanneer Transfer2you naar eigen goeddunken of na ontvangst van gegronde en gegronde klachten vaststelt dat u deze Voorwaarden schendt of in strijd handelt met toepasselijke wet- of regelgeving.

Transfer2you is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud van derden die binnen onze diensten wordt gepubliceerd, in-ad-links naar externe websites of de inhoud, producten of diensten die op externe websites worden aangeboden. U erkent en aanvaardt dat al het gebruik buiten de Diensten op eigen risico is.

Premium

Naast het gratis lidmaatschap bieden wij een Premium lidmaatschap aan. In vergelijking met het gratis lidmaatschap biedt dat de volgende voordelen:

 • De e-mails richting de opgegeven ontvangers tonen geen reclame.
 • Geen reclame op de downloadpagina.
 • Bestanden worden langer bewaard (21 dagen in plaats van 14 dagen)
 • De mogelijkheid om eigen achtergronden te tonen op de download-pagina. De achtergronden kunnen worden gelinkt aan een eigen website.
 • De mogelijkheid om grotere bestanden te uploaden (tot maximaal 2 GB per bestand)

De betaling voor het premium lidmaatschap verloopt via Ideal of Bancontact. Het premium lidmaatschap kost € 75,00 exclusief BTW voor een jaar, en gaat in op de dag dat de betaling door ons is ontvangen.

Transfer2you behoudt het recht om de prijs van het premium lidmaatschap op elk moment aan te passen. Reeds afgenomen lidmaatschappen kunnen altijd uitgediend worden voor de prijs waar deze voor afgesloten is. Het lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd.

Een reeds afgenomen abonnement kan tussentijds worden geannuleerd. Dit geeft geen recht tot teruggave van reeds betaald abonnementsgeld.

Disclaimer

Transfer2you levert haar diensten "AS-IS", zonder enige vorm van garantie. Zonder het voorgaande te beperken, wijst Transfer2you uitdrukkelijk alle garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk af. Transfer2you garandeert niet dat de Diensten ononderbroken, veilig of foutloos beschikbaar zijn. Uw gebruik van onze diensten is op eigen risico. U erkent en gaat ermee akkoord dat Transfer2you niet verantwoordelijk is voor enige schade aan het computersysteem van u of een derde partij die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten en niet verantwoordelijk is voor het falen van onze dienste of voor de beschadiging of het verlies van gegevens, informatie of inhoud in een bestand.

Transfer2you kan haar diesnten van tijd tot tijd wijzigen, beƫindigen of uitbreiden en behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot of verwijdering van functies of functionaliteit van onze diensten te beperken.

Voor onze diensten moet u zich registreren en ons gegevens verstrekken zoals uw e-mailadres, adres of wachtwoord. U moet ervoor zorgen dat deze correct zijn en ze bijgewerkt houden in uw accountinstellingen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten van of door uw account, dus u mag uw wachtwoord niet delen en u dient het zorgvuldig te beschermen. Mochten registraties of accountgegevens misbruikt blijken te zijn, dan behoudt Transfer2you zich het recht voor om het account te verwijderen. Transfer2you is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit ongeautoriseerd gebruik van uw account.